SECURITY LAB

Printer-friendly versionSend by email

Security Lab je vlastně periodický seminář, který slouží k zaškolení a procvičení tzv. "bezpečnostní posádky". Máme na mysli zejména odbornou obsluhu tzv. security devices dle Zákona o kybernetické bezpečnosti 181/2014 Sb. a dále pak bezpečnostní role dle vyhlášky č.316/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti, §6, odst.2, písmeno a) až c). Můžete se zde seznámit s povinnostmi bezpečnostních rolí, s materiály potřebnými pro jejich práci, dále s prostředím pro jejich vzdělávání. V kontrolovaném prostředí Security Labu lze provádět i tréning odborné obsluhy, předvádět praktické ukázky řešení úkolů bezpečnostních rolí, seznámit se s vývojem v oblasti kybernetické bezpečnosti, seznámit se s best practices dle jednotlivých bezpečnostních autorit členských zemí EU.

Legislativa

Zdroje informací

 • metodiky a doporučení národních autorit uznávaných EU
 • hlášení GovCERTCSIRT.CZ a světových autorit
 • trendy a postřehy ze světa prostřednictvím médií (internet, TV, rozhlas, tisk apod.)

Rozdělení bezpečnostních rolí (organizační opatření)

 • manažer kybernetické bezpečnosti
 • architekt kybernetické bezpečnosti
 • auditor kybernetické bezpečnosti

Bezpečnostní zařízení dle vyhlášky ZKB (technická opatření)

 • nástroj pro zaznamenávání činností kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů
 • nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí
 • nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí

Komunikace s gestorem kybernetického zákona

 • hlášení incidentů (daná zákonem)
 • komunikace formou korespondence
 • zapojení odborné obsluhy do vývoje zařízení formou zpětné vazby mezi týmem zpracovatele, národní bezpečnostní autoritou a vývojovým týmem kódu zařízení.

 

Nabídka témat pro Security Laby s možností objednání

Kybernetická bezpečnost Audit kybernetické bezpečnosti Sondy SNORT Datové úložiště