MULTIFUNKČNÍ WEBOVÉ PORTÁLY

Printer-friendly versionSend by email

Jedná se o velmi efektivní nástroj pro řízení projektů, právních subjektů nebo dílčích procesů.

Vlastní informační systém sestává ze tří oddělených částí, které jsou popsány níže. Jejich funkce jsou následující:
 

Veřejné webové stránky

Tyto webové stránky jsou určeny široké veřejnosti a jejich obsah nabízí daný subjekt „celému světu“. Jejich obsah je spíše statický a hlavním účelem je prezentace subjektu.
 

Multifunkční portál na bázi redakčního systému (CMS)

Tento portál je dostupný každému uživateli, pro přístup k neveřejným informacím je však nutné se zaregistrovat. Po registraci a přihlášení na uživatelský účet (parametry účtu – název, heslo, si zadá uživatel sám) budou uživateli dostupné informace, které jsou určeny uživatelům portálu. Vzhledem k tomu, že „registrované“ stránky takto vlastně nejsou dostupné „celému světu“, je tímto mechanismem zajištěna i ochrana dostupnosti informací před vyhledávači typu google, yahoo apod. Vedení subjektu může (skrze www rozhraní) přidělit vybraným uživatelským účtům i vyšší oprávnění a zpřístupnit tak těmto účtům i další množinu informací. Součástí multifunkčního portálu je i strukturované fórum určené pro debatování o zadaných tématech, dále newsletter, možnost zadávání článků a zpráv, galerie obrázků apod. Jednotlivé redakční úpravy mohou provádět vybraní uživatelé, kteří nepotřebují administrátorské oprávnění. Portál tak umožňuje oboustrannou (elektronickou) komunikaci meži uživateli portálu a vlastním subjektem (provozovatelem portálu). Portál je postaven na bázi redakčního systému, uživatelé přistupují k portálu skrze standardní www rozhraní (libovolný www prohlížeč respektující potřebné standardy).
Dle názoru německé národní autority jsou systémy na bázi opensource CMS bezpečné.
 

Specializovaná (hostovaná) aplikace určená ke sdílení informací pro vymezený okruh lidí

Jedná se o specializovanou aplikaci pro řízení projektů. V našem případě je určena pro management za účelem sdílení neveřejných informací (určených jen omezenému okruhu lidí). Přístup k aplikaci je skrze www rozhraní a také pomocí mailu. Nám se osvědčila aplikace Basecamp.
 

Podrobný rozpis funkčností aplikace Basecamp je zde.

 

Rozpis funkčnosti multifunkčního webového portálu

Základní funkčnost (base).

 1. Možnost dynamického vytváření článků a upoutávek (skrze webové rozhraní)
 2. Strukturovaná diskuzní fóra určená pro jednu nebo více skupin uživatelů.
 3. Vlastní newsletter.
 4. Možnost vytváření galerií obrázků (úložište obrázků, zobrazování obrázků v článcích, katalozích apod.)
 5. Možnost vytváření úložišť dokumentů – přístupné různým skupinám uživatelů.
 6. Automatický denní backup databáze, zálohy je možné provádět i ručně.
 7. Automatické upozornění administrátorům na nové verze modulů, security updates, nové verze redakčního systému.
 8. Základní uživatelské role (anonymní uživatel, přihlášený uživatel, administrátor, člen, management, recepce). Jednotlivé části portálu jsou pak uživatelům dostupné dle toho, jaké role mají přiděleny. Každý uživatel může mít svůj vlastní uživatelský účet.
 9. Jádro portálu a veškeré moduly je vztažena GPL licencí (tedy licence bez poplatků pro jakékoliv využití). Licenční podmínky se však mohou vztahovat na uveřejněné články, fotografie apod.
 10. Víceúrovňová statistika návštěvnosti portálu. Logování činnosti všech modulů portálu.
 11. Kontaktní formuláře.
 12. SEO optimalizace skrze Google Analytics.
 13. Rozšířené vyhladávání v obsahu portálu.
 14. Celý portál splňuje podmínky „platform independent“. Uživatel může použít libovolný webový prohlížeč, který respektuje odpovídající standardy.
 15. Podpora českého jazyka skrze standard UTF-8.

Rozšířená funkčnost

 1. Možnost konverze jednotlivých článků do .PDF souborů.
 2. Možnost odeslat upoutávku na libovolnou stránku prostřednictvím e-mailu.
 3. Vícejazyková podpora.
 4. Internetový e-shop.
 5. Rozšíření pro e-shop, zásilková služba, skladové hospodářství, statistiky prodeje.
 6. Podpora platebních bran pro e-shop (možnost placení kreditní kartou v e-shopu).
 7. Rozšířená SEO optimalizace
 8. Výstupní sestavy (Views, Ubercart views). Je možné zde zobrazit (následně samozřejmě i vytisknout) např. statistiky prodeje, skladu, rezervací, přehled uživatelů portálu, rozpis newsletteru, seznam obrázků, seznam článků apod.
 9. Uživatelské blogy.
 10. Doplnění více uživatelských rolí (skupin).
 11. Návaznost na zákazníkem již hostované aplikace (CRM, CMS, groupware, rezervační systémy). Vstupní/výstupní moduly.
 12. Oboustranná komunikace s aplikacemi provozovanými na zákazníkových serverech (účetnictví, backoffice systémy). Vstupní/výstupní moduly.
 13. Vícejazyková podpora (dle dohody zajistíme vlastní překlad textů).
 14. Rozšíření funkčnosti s využitím dalších cca 14.000 modulů (viz. www.drupal.org).
 15. Tvorba modulů na zakázku.