NABÍDKA SLUŽEB V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

Printer-friendly versionSend by email

Jsme kancelář nezávislých architektů kybernetické bezpečnosti se sídlem v Praze. Máme více než 20 letou historii.
Nabízíme řešení v oblasti informačních systémů a zabezpečení kybernetického prostoru, zcela nezávislá na dodavatelích, odpovídající zákonným normám ČR a EU, na bázi otevřených standardů a platných technických norem.

Jsme způsobilí ke školení kybernetické bezpečnosti pro role dle §7 Vyhlášky k ZKB, písmena a, b a c. (tj. role manažer kybernetické bezpečnosti, architekt kybernetické bezpečnosti, auditor kybernetické bezpečnosti).

Dále jsme způsobilí k činnosti dle rolí §7 Vyhlášky k ZKB, písmena b a c. (tj. role architekt kybernetické bezpečnosti, auditor kybernetické bezpečnosti).

Nabízíme tyto služby v souladu s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti (181/2014 Sb.) a jeho novel.

Více o naší nabídce si můžete přečíst v následujícím dokumentu.

WebRTC Privacy / Leak Checker