AUDIT BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ

Printer-friendly versionSend by email

Provádíme audity kybernetické bezpečnosti informačních systémů dle §16 Vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti (Jedná se o novelu Vyhlášky 316/2014 Sb.)

Audit bezpečnostních opatření

Vlastním auditem bezpečnostních opatření rozumíme proces jehož výstupem je zdokumentování jednotlivých opatření, popis vazeb na okolní informační systémy a prostředí, dekompozice aktiv, řízení kontinuity činností.

Audit bezpečnostních opatření je výchozím krokem pro poskytnutí rámce bezpečnostních opatření, která jsou pro jednotlivé typy subjektů (správce KII,správce VIS, správce nebo poskytovatel ZS) vyžadována v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti (zákon č. 181/2014 Sb.) a jeho prováděcího právního předpisu – Novely vyhlášky č. 316/2014 Sb.
Výstupem auditu jsou zejména tyto dokumenty (dle metodiky NÚKIB):


 • Bezpečnostní opatření

 • Organizační opatření

 • Systém řízení bezpečnosti informací (VKB § 3)
 • Řízení rizik (VKB § 4)
 • Bezpečnostní politika (VKB § 5)
 • Organizační bezpečnost (VKB §
 • Stanovení bezpečnostních požadavků pro dodavatele (VKB § 7)
 • Řízení aktiv (VKB § 8)
 • Bezpečnost lidských zdrojů (VKB § 9)
 • Řízení provozu a komunikací (VKB § 10)
 • Řízení přístupu a bezpečné chování uživatelů (VKB § 11)
 • Akvizice, vývoj a údržba (VKB § 12)
 • Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů (VKB § 13)
 • Řízení kontinuity činností (VKB § 14)
 • Kontrola a audit kybernetické bezpečnosti (VKB § 15)
 • Technická opatření

 • Fyzická bezpečnost (VKB § 16)
 • Nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí (VKB § 17)
 • Nástroj pro ověřování identity uživatelů (VKB § 18)
 • Nástroj pro řízení přístupových oprávnění (VKB § 19)
 • Nástroj pro ochranu před škodlivým kódem (VKB § 20)
 • Nástroj pro zaznamenávání činností kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů (VKB § 21)
 • Nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí (VKB § 22)
 • Nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí (VKB § 23)
 • Aplikační bezpečnost (VKB § 24)
 • Kryptografické prostředky (VKB § 25)
 • Nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti (VKB § 26)
 • Bezpečnost průmyslových a řídících systémů (VKB § 27)


Veškerá dokumentace by pak měla ctít zásadu zvanou „platform, vendor and architecture independent“. To znamená, že je kladen důraz na dodržování veškerých souvisejících norem a standardů, nejsou zde uvedeny komerční názvy aplikací, výrobců nebo dodavatelů.

Výstupy z auditu kyberneticé bezpečnosti pak slouží jako podklady (vstupy) pro BIA, DRP, Analýzu rizik, bezpečnostní směrnice a bezpečnostní politiky.

Pro vlastní audity kybernetické bezpečnosti používáme metodiku NÚKIB a dále metodiku BSI.

Role auditora je dána §7, písm. c vyhlášky k ZKB (82/2018 Sb.)
Vlastní audit je vyžadován v §16 vyhlášky k ZKB (82/2018 Sb.)