Hardening - Chytrá zařízení s operačním systémem Android

Printer-friendly versionSend by email

Význam pojmu Hardening

Možná jste ten výraz již slyšeli, jenom nevíte kam jej zařadit. Nuže "hardening" lze do českého jazyka přeložit jako "zodolnění", "vyztužení" nebo "zesílení".
V podstatě se jedná o sadu vylepšení nebo "zodolnění" buď celého operačního systému, nebo určité aplikace. V případě chytrých telefonů nebo tabletů s OS Android lze hovořit o třech základních úrovních hardeningu.

Základní úrovně hardeningu pro zařízení s OS Android

 • Běžný uživatel.

  Není třeba získávat root přístup k zařízení, všechna technická opatření lze provést pomocí práv běžného uživatele.
 • Zkušený uživatel.

  Je potřeba získat přístup root k zařízení. V zařízení je ponechána původní ROM (Stock ROM).
 • Profesionál.

  Je potřeba získat přístup root k zařízení. Do zařízení je dále instalována alternativní ROM (Custom ROM).

Běžný uživatel

 • Není prováděn root zařízení.
 • Vlastní omezení přístupu aplikací na jednotlivá API je provedeno metodami, které jsou dostupné běžnému uživateli.
 • Je možné provést kompletní zálohu dat.
 • Činnost Firewall nemusí být stoprocentní.
 • Zablokování reklamních proužků nemusí být stoprocentní.
 • Zařízení lze 100% vrátit do původního stavu.
 • Provozovaným (schváleným) aplikacím jsou povolena pouze žádoucí API. Např. aplikace fotoaparát má zakázán přístup k internetu, ke kontaktům, k účtům v zařízení apod.
 • Zmrazení nežádaných aplikací (např. předinstalovaných prodejcem).
 • Zrychlení odezvy zařízení.
 • V zařízení je ponechána původní Stock ROM.

 • Některé systémové aplikace nelze odstranit, je možné pouze omezit jejich činnost.

 • Nastavení firewallu pro některé aplikace (typicky sociální sítě) je komplikované a vyžaduje trpělivost.

  Některé "nezdravé" funkce bude možné pouze omezit. Je to bohužel dáno právě tím, že firewall není provozován na úrovni uživatele root.

Zkušený uživatel

 • Je prováděn root zařízení.
 • Zařízení nemá HW pojistku proti odemčení.
 • Vlastní omezení přístupu aplikací na jednotlivá API je provedeno metodami, které jsou dostupné superuživateli root a běžnému uživateli.
 • Provozovaným (schváleným) aplikacím jsou povolena pouze žádoucí API. Např. aplikace fotoaparát má zakázán přístup k internetu, ke kontaktům, k účtům v zařízení apod.
 • Je možné provést kompletní zálohu dat.
 • Instalace AF firewallu na úrovni jádra systému – lze určit, které aplikace se smějí spojovat s prostředím internetu a kterým kanálem (WiFi, LTE, Bluetooth). Blokace nežádoucích datových spojení aplikací.
 • Činnost Firewall je stoprocentní. Vlastní Firewall je umístěn nad jádrem systému, aplikace jej nemohou ovlivnit.
 • Zablokování reklamních proužků se blíží 100%.
 • Zařízení lze 100% vrátit do původního stavu.
 • Zmrazení nežádaných aplikací (např. předinstalovaných prodejcem).
 • Zrychlení odezvy zařízení.
 • Regulace aplikací, které se zavedou do paměti po startu zařízení (Autostart manager).
 • Snížení počtu cyklů nabíjení baterie.
 • Lepší ochrana osobních / firemních dat.
 • Úplná detekce telemetrie zařízení (detekce jak a kam jsou ze zařízení odesílána data a kam jsou tato data odesílána). Lze provést pouze detekci datových přenosů.
 • Možnost instalace aplikací pro detekci vlastností sítí LTE, 4G, GSM apod.
 • Možnost instalace aplikací a programových balíčků pro provádění penetračních testů např. NetHunter.
 • V zařízení je ponechána původní Stock ROM.

 • Je možné odstranit všechny nežádoucí systémové aplikace, nebo omezit jejich činnost.


Profesionál

 • Je prováděn root zařízení.
 • Zařízení nemá HW pojistku proti odemčení.
 • Vlastní omezení přístupu aplikací na jednotlivá API je provedeno metodami, které jsou dostupné superuživateli root a běžnému uživateli.
 • Provozovaným (schváleným) aplikacím jsou povolena pouze žádoucí API. Např. aplikace fotoaparát má zakázán přístup k internetu, ke kontaktům, k účtům v zařízení apod.
 • Je možné provést kompletní zálohu dat.
 • Instalace AF firewallu na úrovni jádra systému – lze určit, které aplikace se smějí spojovat s prostředím internetu a kterým kanálem (WiFi, LTE, Bluetooth). Blokace nežádoucích datových spojení aplikací.
 • Činnost Firewall je stoprocentní. Vlastní Firewall je umístěn nad jádrem systému, aplikace jej nemohou ovlivnit.
 • Zablokování reklamních proužků se blíží 100%.
 • Zařízení nemusí být možné na 100% vrátit do původního stavu.
 • Zrychlení odezvy zařízení.
 • Regulace aplikací, které se zavedou do paměti po startu zařízení (Autostart manager).
 • Snížení počtu cyklů nabíjení baterie.
 • Lepší ochrana osobních / firemních dat.
 • Úplná detekce telemetrie zařízení (detekce jak a kam jsou ze zařízení odesílána data a kam jsou tato data odesílána). Lze provést pouze detekci datových přenosů.
 • Možnost instalace aplikací pro detekci vlastností sítí LTE, 4G, GSM apod.
 • Možnost instalace aplikací a programových balíčků pro provádění penetračních testů např. NetHunter.
 • V zařízení je odstraněna původní Stock ROM a instalována nová Custom ROM.

 • Zařízení neobsahuje nevyžádané systémové aplikace (předinstalované výrobcem).


Zařízení s HW pojistkou proti odemčení

I tato zařízení lze odemknout a získat k nim root přístup. Je však třeba zvážit, zda bude možné softwarově emulovat neporušenost HW pojistky. Obvykle se jedná o emulaci několika bitů na určitém rozhraní zařízení.

Zařízení s SW pojistkou proti odemčení

Obvykle se jedná o uzamčení bootloaderu, který lze odemknout jen pomocí jedinečného kódu. I tato zařízení lze odemknout, některá je však potřeba rozebrat (za účelem odemčení bootloaderu) a porušení plomb může vést ke ztrátě záruky.

Ceník

Rozpis jednotlivých úkonů pro hardening zařízení s OS Android a aktuální ceník můžete nalézt zde.
Všechna dále uvedená opatření mají za cíl ochranu osobních údajů uživatele. Osobní údaje vkládáme do zařízení (telefon, tablet) až poté, co jsou splněny body z následujícího výčtu:

Vlastní technická opatření

 • Instalace systémových aplikací, které umožní „zmrazení“ (freeze) nepotřebných aplikací, zakázání startování nepotřebných aplikací po bootu zařízení (autostarts) a omezení přístupu aplikací na jednotlivá api.
 • Zmrazení nepotřebných aplikací.
 • Omezení přístupů jednotlivých aplikací na daná API (např. zakázání přístupu aplikace fotoaparát k api pro určování polohy).
 • Omezení startování aplikací po bootu zařízení nebo na základě činnosti určitého modulu zařízení (receivers).
 • Zakázání reklamy (NoAds)
 • Firewall – povolení přístupu k datové síti jen vybraným aplikacím. Tento bod nemusí být uskutečnitelný bez získání root přístupu k zařízení.
 • Alternativy k obchodu s aplikacemi google play.
 • Zálohování / obnova dat z telefonu.
 • Přístup na datové úložiště – sdílení dokumentů.
 • Získání root přístupu k zařízení. Tento krok není triviální a běžný uživatel by se o něj neměl pokoušet. Neúspěšný pokus může skončit „zamrzlým“ zařízením (brick) a následným odesláním zařízení do servisu. Problém je v tom, že řada výrobců nedodržuje specifikace výrobce OS Android a nedodržují ani své vlastní specifikace. Přepsání zavadeče jiným kódem pak může být fatální. Root přístup je potřeba pro ty úrovně opatření, které vyžadují manipulaci s nastavením systémové části ROM nebo při výměně původní ROM (Stock ROM) za alternativní ROM (Custom ROM). V současné době je možné použít řadu alternativních ROM (LineAge, AOSP apod.)

Grafické znázornění dat, nacházejících se ve Vašem telefonu nebo tabletu.


Úvod k zařízením s OS Android.


Zablokováni reklamy

Zablokování reklamy je jeden z velmi důležitých kroků. Reklamní proužky jsou velmi často zneužívány k nabídce instalace nejrůznějších aplikací. Nehledě na využívání výkonu vašeho zařízení k činnostem, se kterými rozhodně nemusíte souhlasit (zobrazování reklamy, odesílání telemetrických dat apod.) Pokud máte k telefonu root přístup, můžete použít aplikaci AdAway. Pokud root přístup nemáte, použijte aplikaci NoAds nebo RethinkDNS.

Firewall

U zařízení s root přístupem použijte aplikaci AFWall. Pokud root přístup nemáte, budete muset použít některý z firewallů s no-root přístupem (nespolehlivé). Lze použít aplikaci RethinkDNS.

Omezení přístupů jednotlivých aplikací na daná API

Všem aplikacím, které používáte, zakažte api, které tyto aplikace nepotřebují ke své činnosti. Jedná se zejména o tato api:
 • Geolokace, udávání polohy (fotoaparát tato data opravdu nepotřebuje a banka už vůbec ne).
 • Fakturační služby (ne, z telefonu nic neplaťte).
 • Identifikace vašeho google účtu.
 • SMS.
 • Přístup k telefonním a mailovým kontaktům.
 • Volání (GSM volání).
 • Fotografie (jen fotoaparát a galerie mají přístup k fotografiím, že?).
 • Změna přistupového bodu (wifi hotspot).
 • Identifikace vašeho telefonu.
 • Zálohování na vzdálené zařízení (zde buďte obzvlášť pozorní a pečliví, svá data zálohujte výhradně a pouze na úložiště, která máte prověřená a znáte jejich umístění, zabezpečení apod. Nejlépe na úložiště, které máte pod kontrolou).
 • Změna konfigurace telefonu.

Organizační opatření

Vlastní organizační opatření lze chápat jako denní rozpor mezi pojmy "Soukromí" a "Pohodlí".


Objednávka "Android hardening"WebRTC Privacy / Leak Checker+420